GeR Benelux b.v.

Veterinaire radiologie

Overbelichting bij digitale radiologie.

Overbelichting is lastiger te begrijpen dan onderbelichting en tegelijkertijd één van de meest voorkomende problemen. Overbelichting in mAs komt praktisch gesproken niet voor bij digitale radiologie. Ook bij een 10-voudige verhoging van het mAs-getal blijft het beeld van goede kwaliteit.

Overbelichting is dus STEEDS afhankelijk van het kilovoltage! Een constant gegeven is dat bij verhoging van het kilovoltage het contrast zal verminderen.

Onderstaande afbeeldingen geven de algemene tendens aan. Er zijn meer factoren die een rol spelen, deze factoren zijn hier buiten beschouwing gelaten.