GeR Benelux b.v.

Veterinaire radiologie

PACS:

Picture Archiving and Communication System, een begrip wat mee is gekomen met de digitalisering van de medische beeldvorming.

Met digitale bestanden is het niet meer mogelijk om de foto's fysiek met de patiënt mee te laten reizen door de dierenartsenpraktijk. Een bestand op DVD of USB-stick plaatsen kan maar is omslachtig. Sneller is het om de digitale foto's (en echo-beelden!) direct beschikbaar te hebben op uw praktijk netwerk.

Met GeR PACS kan dat. Er zijn diverse mogelijkheden om dit te doen, afhankelijk van uw wensen. Koppelingen met praktijksystemen als Animana en VIVA zijn voorbereid maar een zelfstandig beeldarchief naast uw reeds bestaande databases blijft de basis van waaruit gewerkt wordt.