GeR Benelux b.v.

Veterinaire radiologie


Wie in Nederland met straling werkt krijgt te maken met de Kern Energie Wet, kortweg KEW.

De overheid stelt eisen aan het werken met ioniserende straling. Deze gelden voor iedereen die met straling werkt. Afhankelijk van uw plaats binnen uw organisatie gelden er meer of minder eisen.

U wordt geacht deze eisen te kennen en toe te passen binnen uw praktijk.

GeR Benelux kan u hierbij helpen. Wij beschikken over de juiste kennis en competenties om de uitvoering zo op te zetten dat u voldoet aan de gestelde eisen.

De mate waarin u de uitvoering zelf doet of over laat aan GeR Benelux kunt u zelf in vullen. De wetgeving laat het toe dat u alle werkzaamheden zelf kunt doen, wij helpen u daar graag mee.