GeR Benelux b.v.

Veterinaire radiologie

3Disc FireCR Flash

3Disc is een wereldwijd opererend bedrijf wat zich heeft toegelegd op de productie van digitale CR-readers voor radiologie. De readers worden toegepast in zowel de humane als de veterinaire radiologie.

Gestreefd wordt naar de best mogelijke beeldkwaliteit in combinatie met gebruiksvriendelijke software. De software is zodanig opgezet dat zowel de beginnende gebruiker als de vergevorderde expert de mogelijkheden voor beeldbewerking vindt die hij of zij zoekt.

Sinds 2011 worden de FireCR readers aangeboden in Europa.


Voordeel voor de dierenarts is dat het apparaat zowel liggend als verticaal aan de muur hangend kan worden geplaatst. Mobiele toepassing is eveneens mogelijk door de continue kalibratie die het apparaat geheel zelfstandig uit voert bij iedere opname.